Analiza industrijske proizvodnje – maj 2016.

Print Friendly

U maju 2016. godine, industrijska proizvodnja na području u nadležnosti Regionalne privredne komore Kikinda povećana je za 14,9% u odnosu na maj 2015. godine, dok je u odnosu na prosek 2015. godine, povećana za 11,7%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u maju 2016. godine, u odnosu na prosek 2015. godine, ukazuju na pad u proizvodnim oblastima:

 • Kapitalni proizvodi – za 2,3%;
 • Netrajni proizvodi za široku potrošnju;

dok je rast zabeležen u oblasti:

 • Energija – za 1,8%;
 • Intermedijarni proizvodi, osim energije.

Industrijska proizvodnja u maju 2016. godine, u odnosu na prosek 2015. godine, beleži rast kod 8 oblasti, a pad kod 6 oblasti.

Rast industrijske proizvodnje je zabeležen u sledećim oblastima:

 • Proizvodnja odevnih predmeta;
 • Proizvodnja papira i proizvoda od papira – za 3,1%;
 • Proizvodnja koksa i derivata nafte;
 • Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda;
 • Proizvodnja proizvoda od gume i plastike – za 8,2%;
 • Proizvodnja osnovnih metala – za 8,2%;
 • Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina;
 • Snabdevanje el. energijom, gasom, parom i klimatizacija;

dok je pad indeksa industrijske proizvodnje zabeležen kod oblasti:

 • Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa – za 0,8%;
 • Proizvodnja prehrambenih proizvoda;
 • Proizvodnja pića – za 3,7%;
 • Proizvodnja proizvoda od nemetalnih minerala – za 8,4%;
 • Proizvodnja mašina i opreme na drugom mestu nepomenute;
 • Proizvodnja motornih vozila i prikolica – za 5,5%.

Tabela 1. Indeksi industrijske proizvodnje

V 2016./ø2015. V 2016./V 2015.
Index 111,7 114,9

Tabela 2. Indeksi industrijske proizvodnje po sektorima

V 2016./ø2015. V 2016./V 2015.
Rudarstvo 99,2 99,0
Prerađivačka industrija 120,4 126,6

Izvor podataka: RZS | Prosek 2015.=100