Predstavljanje programa Vlade Republike Srbije “Godina preduzetništva”, tri trenutno aktuelna javna poziva za pomoć privredi i besplatni seminar “Finansijsko upravljanje”

Print Friendly

Predstavljanje programa Vlade Republike Srbije “Godina preduzetništva”, tri trenutno aktuelna javna poziva za pomoć privredi i besplatni seminar “Finansijsko upravljanje”, u prostorijama Regionalne privredne komore Kikinda, na adresi: Trg srpskih dobrovoljaca 48, sa početkom u 10:00 sati, organizuje Regionalna privredna komora Kikinda, sa Gradom Kikindom, Regionalnim centrom za društveno ekonomski razvoj “Banat” iz Zrenjanina uz podršku “RAS” (Razvojne agencije Srbije).

U planu je više aktivnosti, a sam program 01. avgusta 2016. godine je podeljen u dva dela:

U prvom delu biće predstavljena “Godina preduzetništva” i Javni poziv za pomoć i razvoj privrede, prema sledećoj Agendi:

 • 10:00 – 10:15 sati – Okupljanje i registracija učesnika;
 • 10:15 – 10:30 sati – Predstavljanje “Godine preduzetništva”;
 • 10:30 – 10:40 sati – Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera u 2016. godini;
 • 10:40 – 10:50 sati – Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme;
 • 10:50 – 11:00 sati – Javni poziv u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju;
 • 11:00 – 11:20 sati – Pitanja i odgovori;
 • 11:20 – 11:30 sati – Pauza.

Nakon završene gore navedene promocije, biće održan prvi dan obuke na temu “Finansijsko upravljanje”, a program obuke obuhvata finansijsku funkciju, bilanse, neto obrtni fond i obračun obrtnih sredstava, investicioni potencijal u poslovanju, itd. Obuka će se održati 01. i 02. avgusta 2016. godine, a sama obuka, radni materijal koji će se koristiti u toku obuke i sertifikati su besplatni. Svim polaznicima će nakon završene obuke biti uručeni sertifikati o pohađanju iste.

AGENDA – Obuka “Finansijsko upravljanje”

Prvi dan, 01. avgust 2016. godine

 • 11:30 – 12:30 sati – Finansijska funkcija i njen značaj;
 • 12:30 – 12:45 sati – Pauza;
 • 12:45 – 13:30 sati – Bilansi i bilansna šema;
 • 13:30 – 13:45 sati – Pauza;
 • 13:45 – 14:30 sati – Obrtna sredstva – značaj i obračun;
 • 14:30 sati – Diskusija (pitanja i odgovori).

Oni koji nisu u mogućnosti da prisustvuju obuci i drugog dana, dobiće sertifikate za deo obuke koji su pohađali (prvi dan).

Drugi dan, 02. avgust 2016. godine

 • 10:00 – 10:15 sati – Okupljanje i registracija učesnika;
 • 10:15 – 11:30 sati – Neto obrtni fond;
 • 11:30 – 11:45 sati – Pauza;
 • 11:45 – 13:00 sati – Investiciona spremnost preduzeća – značaj i obračun;
 • 13:00 – 13:15 sati – Pauza;
 • 13:15 – 14:00 sati – Tok gotovine;
 • 14:00 sati – Diskusija (pitanja i odgovori) i uručivanje sertifikata.

Molimo da prisustvo predmetnom događaju, odnosno događajima, prijavite do petka, 29. jula 2016. godine, posredstvom brojeva telefona Regionalne privredne komore Kikinda: 0230/21-080; 21-173 ili adrese e-pošte: office@rpk-ki.co.rs