Zarade po zaposlenom, maj 2016.

Print Friendly

Prosečna zarada isplaćena u maju 2016. godine u Severnobanatskom upravnom okrugu, bez poreza i doprinosa iznosi 38.828 dinara (5% manje nego u prethodnom mesecu), što je za 12% manje od republičkog proseka (43.951 RSD), a za 6% manje od vojvođanskog (41.378 RSD).

Maj
2016.
Prosečna
zarada (RSD)
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa (RSD)
Republika Srbija 60.520 43.951
Vojvodina 57.212 41.378
Severnobanatski okrug 53.451 38.828
Ada 52.128 37.685
Kanjiža 58.893 43.127
Kikinda 51.476 37.412
Novi Kneževac 55.606 40.180
Senta 54.445 39.459
Čoka 51.936 37.665

Najveća prosečna zarada u Severnobanatskom upravnom okrugu isplaćena je u opštini Kanjiža, 58.893 dinara (43.127 dinara, bez poreza i doprinosa), a najmanja u opštini Kikinda, 51.476 dinara, odnosno 37.412 dinara bez poreza i doprinosa.