Projekat “Made in Banat” – Saopštenje

Print Friendly

Sprovođenje projekta “Made in Banat”, u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija, započelo je 2. novembra 2013. i trajaće 18 meseci, do 1. maja 2015. godine. Projekat “Made in Banat” nastao je iz potrebe da se podrži razvoj konkurentnosti privrede u istorijskom Banatu, podsticanjem proizvodnje i promovisanjem kvalitetnih prepoznatljivih regionalnih proizvoda i usluga žigom “Made in Banat” i stalnog nastojanja projektnih partnera da pomognu povećanju opšte konkurentnosti privrede u pograničnom regionu.

Partneri u sprovođenju “Made in Banat” projekta su:

 1. Trgovinsko-industrijska i poljoprivredna komora Županije Timiš (vodeći partner),
  2. Agencija za društveno-ekonomski razvoj Županije Timiš (“ADETIM”),
  3. Regionalna privredna komora Pančevo,
  4. Regionalna privredna komora Zrenjanin,
  5. Regionalna privredna komora Kikinda.

Opšti cilj Projekta je povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, proizvođača regionalnih prepoznatljivih proizvoda i pružalaca regionalnih specifičnih usluga, u Rumuniji i Srbiji.

 • Na tematskoj “Made in Banat” privrednoj izložbi, koja se održala u okviru “Banat Agralim” sajma od 29. maja do 1. juna 2014. godine u Temišvaru, predstavljeni su proizvodi a.d. “Kikindski mlin“, a.d. “Aleva“, a.d. “Banini“, d.o.o. “Vinarija Čoka“, s.z.t.r. “Pavlov” i dr.
  Učesnici izložbe i članovi “Made in Banat” projektnog tima ovom prilikom prisustvovali su seminarima i radionicama o konkurentnosti, novim tehnologijama, eko-proizvodnji…
 • Sastanci Radne grupe za utvrđivanje procedure usvajanja zaštitnog znaka “Made in Banat”, održani su u Temišvaru 16. maja i 6. juna. Radna grupa je odredila delatnosti, prema “Nice” razvrstavanju Svetske organizacije za intelektualnu svojinu, koje će biti obuhvaćene procedurom usvajanja zaštitnog znaka “Made in Banat”. U narednom periodu, aktivnosti Radne grupe su usmerene na analizu i usaglašavanje Procedure sa propisima kojima se ove delatnosti uređuju.