Analiza industrijske proizvodnje – april 2016.

Print Friendly

U aprilu 2016. godine, industrijska proizvodnja na području u nadležnosti Regionalne privredne komore Kikinda povećana je za 13,4% u odnosu na april 2015. godine, dok je u odnosu na prosek 2015. godine, povećana za 8,3%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u aprilu 2016. godine, u odnosu na prosek 2015. godine, ukazuju na pad u proizvodnim oblastima:

 • Energija – za 0,5%;
 • Kapitalni proizvodi – za 1,0%;
 • Netrajni proizvodi za široku potrošnju;

dok je rast zabeležen u oblasti:

 • Intermedijarni proizvodi, osim energije.

Industrijska proizvodnja u aprilu 2016. godine, u odnosu na prosek 2015. godine, beleži rast kod 8 oblasti, a pad kod 6 oblasti.

Rast industrijske proizvodnje je zabeležen u sledećim oblastima:

 • Proizvodnja odevnih predmeta;
 • Proizvodnja koksa i derivata nafte;
 • Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda;
 • Proizvodnja proizvoda od gume i plastike – za 15,0%;
 • Proizvodnja osnovnih metala – za 3,2%;
 • Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina – za 15,4%;
 • Proizvodnja mašina i opreme na drugom mestu nepomenute – za 7,1%;
 • Snabdevanje el. energijom, gasom, parom i klimatizacija;

dok je pad indeksa industrijske proizvodnje zabeležen kod oblasti:

 • Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa – za 3,2%;
 • Proizvodnja prehrambenih proizvoda;
 • Proizvodnja pića – za 2,4%;
 • Proizvodnja papira i proizvoda od papira – za 0,2%;
 • Proizvodnja proizvoda od nemetalnih minerala;
 • Proizvodnja motornih vozila i prikolica – za 5,1%.

Tabela 1. Indeksi industrijske proizvodnje

IV 2016./ø2015. IV 2016./IV 2015.
Index 108,3 113,4

Tabela 2. Indeksi industrijske proizvodnje po sektorima

IV 2016./ø2015. IV 2016./IV 2015.
Rudarstvo 96,8 95,9
Prerađivačka industrija 116,2 127,3

Izvor podataka: RZS | Prosek 2015.=100