Analiza spoljnotrgovinskog poslovanja u toku prva četiri meseca 2016. godine

Print Friendly

Ukupna spoljnotrgovinska razmena Republike Srbije za april mesec 2016. godine iznosi 9.668,4 miliona evra i veća je za 7,0% u odnosu na isti period prethodne godine. Od ukupnog iznosa, na izvoz Republike Srbije odnosi se 4.251,2 miliona evra, što čini povećanje od 11,8%, a na uvoz iznos od 5.417,2 miliona evra što je više za 3,4%, u odnosu na isti period prošle godine. Za navedeni period, ostvaren je deficit u iznosu od 1.166,0 miliona evra i smanjen je za 19,1% u odnosu na prošlogodišnji uporedni period.

Spoljnotrgovinska razmena AP Vojvodine za april 2016. godine iznosi 2.702,3 miliona evra i za 1,2% je manja od ostvarene u istom periodu prethodne godine. Vojvodjanski izvoz za dati period povećan je za 3,0% i iznosi 1.287,2 miliona evra, dok je uvoz manji za 4,7% i iznosi 1.415,1 milion evra, u odnosu na isti period protekle godine. Deficit vojvodjanske spoljnotrgovinske razmene za prva četiri meseca 2016. godine iznosi 127,9 miliona evra i za 45,5% je manji u odnosu na isti period prethodne godine.

U toku prva četiri meseca 2016. godine, privrednici koji posluju na području opština Kikinda, Novi Kneževac i Čoka, ostvarili su izvoz u vrednosti od 61.050.888 €.

41 privredno društvo i 7 radnji iz severnog Banata izvozili su u 39 država. Dominantno izvozno tržište je EU, ali naši privrednici imaju spoljnotrgovinske partnere i u Ruskoj federaciji, SAD, Indiji i dr. Izvoz 10.241 tone robe u Mađarsku vredan je 11,6 miliona evra, što je 18% od ukupne izvozne vrednosti, 1.325 tona u Sloveniju 8,4 miliona evra (14%), 2.366 tona u Nemačku 7,6 miliona evra (12%), 22.568 tona u Rumuniju 6 miliona evra (10%), 8.723 tona u Bosnu i Hercegovinu 5,3 miliona evra (9%), u Poljsku je izvezeno 6.145 tona robe u vrednosti od 5,3 miliona evra (9%)…

M-997 BANAT, crep a.d. “Toza Marković”, Kikinda

U navedenom periodu, najveći severnobanatski izvoznici su d.o.o. “Le Belier“, Kikinda, proizvođač alumunijumskih odlivaka za automobilsku industriju i d.o.o. “Livnica Kikinda” – član “Cimos” grupe. Nakon vodećih slede:

a.d. “Metanolsko-sirćetni kompleks”, Kikinda

Najviše deviza doneli su delovi za klipne motore; delovi i pribor za motorna vozila; metanol (metilalkohol); sirćetna kiselina; kočnice i servo-kočnice; delovi pumpi, kompresora i dr. ventilacionih uređaja; delovi prikolica i nesamohodnih vozila; stezne čarape od sintetičkih vlakana; keramički crep; čokoladni biskviti; brašno; kontejneri za čvrste materijale, drobljena ili mlevena paprika…

“Čuveno kikindsko brašno” a.d. “Kikindski mlin”

U prva četiri meseca 2016. godine, privrednici sa područja opštine Kikinda ostvarili su 91,3% od ukupnog severnobanatskog izvoza, tj. 55,8 miliona evra. Potom slede čokanska sa 2,8 miliona evra (4,6%) i novokneževačka privredna društva i radnje sa 2,5 miliona evra (4,1%).

Izvoz prema sektorima delatnosti izvoznika
Iznos (EUR) ↓ %
Prerađivačka industrija 59.371.392 97,25
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama 786.697 1,29
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila 486.408 0,8
Zdravstvena i socijalna zaštita 217.144 0,36
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 188.028 0,31
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti 1.219
Ukupno 61.050.888 100,00

U prva četiri meseca 2016. godine, 55 privrednih društava i 4 radnje koji posluju na području severnog Banata, uvozili su iz 54 države. Prevashodno za nabavku sirovina u inostranstvu, najviše je potrošilo d.o.o. “Livnica Kikinda AI“, a za ovim severnobanatskim privrednim društvom slede d.o.o. “Le Belier“, d.o.o. “EMMEPI” (uvoz ženskih čarapa kao poluproizvoda), d.o.o. “Promedia“, a.d. “Aleva“, d.o.o. “Gigraphix“, Kikinda; a.d. “Metanolsko-sirćetni kompleks“, Kikinda; d.o.o. “Autoflex-livnica“, Čoka i dr.

“Free-tech” toneri koje proizvodi d.o.o. “Gigraphix” koriste se u skoro svim modelima štampača svetski poznatih proizvođača

Najviše deviza utrošeno je za nabavku legura i obradnih ostataka aluminijuma; nedovršenih kočnica, servo kočnica i delova za disk-kočnice; ženskih čarapa; delova za klipne motore; dijagnostičkih reagenasa, ferohroma; strugotine i opiljaka od gvožđa ili čelika, feroniobijuma…

d.o.o. “Promedia”, Kralja Petra I 114, Kikinda

Privrednici najveće severnobanatske opštine uvezli su robe i usluge vredne 15,6 miliona evra (što je 91,3% od ukupnog severnobanatskog uvoza), novokneževačke 1 milion evra (6%), a čokanske 458 hiljada evra (2,7%).

Uvoz prema sektorima delatnosti uvoznika
Iznos (EUR) ↓ %
Prerađivačka industrija 14.594.397 85,49
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila 1.451.498 8,50
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama 681.792 3,99
Saobraćaj i skladištenje 173.299 1,02
Zdravstvena i socijalna zaštita 98.549 0,58
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 53.033 0,31
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti 10.682 0,06
Građevinarstvo 3.925 0,02
Ostale uslužne delatnosti 3.571 0,02
Ukupno 17.070.746 100,00

Privrednici iz opština Kikinda, Čoka i Novi Kneževac su i u prva četiri meseca 2016. godine ostvarili značajan suficit u poslovanju sa inostranstvom (43.980.142 evra), pošto su izvezli dobra i usluge vredne 61.050.888 evra, dok je uvoz bio 17.070.746 evra.