Zarade po zaposlenom, april 2016.

Print Friendly

Prosečna zarada isplaćena u aprilu 2016. godine u Severnobanatskom upravnom okrugu, bez poreza i doprinosa iznosi 40.818 dinara (6% više nego u prethodnom mesecu), što je za 20,7% manje od republičkog proseka (49.249 RSD), a za 24,1% manje od vojvođanskog (50.643 RSD).

April
2016.
Prosečna
zarada (RSD)
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa (RSD)
Republika Srbija 67.464 49.249
Vojvodina 68.946 50.643
Severnobanatski okrug 56.319 40.818
Ada 56.985 41.134
Kanjiža 58.935 42.768
Kikinda 55.548 40.185
Novi Kneževac 56.231 40.551
Senta 58.811 42.887
Čoka 44.982 32.630

Najveća prosečna zarada u Severnobanatskom upravnom okrugu isplaćena je u opštini Kanjiža, 58.935 dinara (42.768 dinara, bez poreza i doprinosa), a najmanja u opštini Čoka, 44.982 dinara, odnosno 32.630 dinara bez poreza i doprinosa.