Održan seminar “Informacione tehnologije u poslovanju”

Print Friendly

U Regionalnoj privrednoj komori Kikinda juče je održan seminar “Informacione tehnologije u poslovanju”, u cilju upoznavanja privrednika, prosvetnih radnika i dr. sa prednostima primene informacionih tehnologija u privredi.

Seminar su organizovali Regionalna privredna komora Kikinda i Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj “Banat” iz Zrenjanina, prema modelu i standardima Razvojne Agencije Srbije.

Veći broj preduzetnika, predstavnika preduzeća, ali i prosvetnih radnika, pre svega iz kikindske Ekonomsko-trgovinske škole, upoznao se sa novostima i prednostima koje sektor IT nudi privrednicima.

Predavači, Stanislav Žirović i Dragan Radaković, koji su dugogodišnji saradnici za informacione tehnologije Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj “Banat”, ukratko su prisutne upoznali ili ih podsetili, jer bilo je i onih koji se već dugo bave informatikom, sa sistemima ERP (Enterprise Resource Planning), CRM – odnosi sa kupcima (Client/Customer Relationship Management) i DMS – upravljanje dokumentima (Document Management System); sa elektronskim bankarstvom (Online-banking, Internet-banking); ulogom socijalnih (društvenih) mreža u poslovanju; računarstvom u oblaku (Cloud computing, On-demand computing); Internet poslovanjem i prodajom.

U narednom periodu održaće se još nekoliko seminara za privrednike u organizaciji Regionalne privredne komore Kikinda i Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj “Banat”, a prema modelima i standardima Razvojne Agencije Srbije. Učešće u seminarima je besplatno, a svi učesnici će dobiti potvrde o pohađanju seminara.