Zarade po zaposlenom, mart 2016.

Print Friendly

Prosečna zarada isplaćena u martu 2016. godine u Severnobanatskom upravnom okrugu, bez poreza i doprinosa iznosi 38.516 dinara (2% više nego u prethodnom mesecu), što je za 16% manje od republičkog proseka (45.870 RSD), a za 12,6% manje od vojvođanskog (44.045 RSD).

Mart
2016.
Prosečna
zarada (RSD)
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa (RSD)
Republika Srbija 63.029 45.870
Vojvodina 60.566 44.045
Severnobanatski okrug 53.158 38.516
Ada 55.253 39.910
Kanjiža 58.114 42.085
Kikinda 52.032 37.677
Novi Kneževac 55.137 39.832
Senta 52.879 38.460
Čoka 44.411 32.237

Najveća prosečna zarada u Severnobanatskom upravnom okrugu isplaćena je u opštini Kanjiža, 58.114 dinara (42.085 dinara, bez poreza i doprinosa), a najmanja u opštini Čoka, 44.411 dinara, odnosno 32.237 dinara bez poreza i doprinosa.