Obuke za ovlašćene posrednike i/ili zastupnike u osiguranju radi licenciranja – 14. i 15. april

Print Friendly

Obaveštavamo Vas da će se 14. i 15. aprila 2016. godine (četvrtak i petak), u Regionalnoj privrednoj komori Kikinda, na adresi: Trg srpskih dobrovoljaca 48, Kikinda, održati obuke za ovlašćene posrednike i/ili ovlašćene zastupnike u osiguranju, radi licenciranja u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije.


 14. april 2016. godine, od 10:00 sati

OCENA RIZIKA (8 časova obuke)

Teme:

 1. Klasifikacija rizika;
  2. Funkcija i ciljevi upravljanja rizikom danas;
  3. Rizici u poslovanju društava za osiguranje;
  4. Uticaj globalizacije i klimatskih promena na ostvarenje rizika;
  5. Uzroci porasta prirodnih katastrofa;
  6. Štete i domaći bruto proizvod;
  7. Rizici po vrstama osiguranja;
  7.1. Imovina;
  7.2. Transport;
  7.3. Saobraćaj;
  7.4. Život i nezgoda;
  8. Osiguranje kao metod upravljanja rizikom;
  8.1. Osiguranje na “Prvi rizik”;
  8.2. “All-risk” osiguranje;
  9. Raspodela rizika putem saosiguranja i reosiguranja;
  10. Interes države za razvojem tržišta osiguranja u Srbiji.

Predavač: prof. dr Željko Vojinović.

Obuka je namenjena: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije.

Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci.

Kotizacija: 5.000,00 dinara po učesniku (bez PDV).

| PRIJAVA |


  15. april 2016. godine, od 10:00 sati

ZAŠTITA KORISNIKA OSIGURANJA I POSLOVNA ETIKA U OSIGURANJU (4 časa obuke)

Teme:

 • Zaštita korisnika usluga osiguranja;
 • Obaveze osiguravača;
 • Zastarelost prava korisnika iz ugovora o osiguranju;
 • Uslovi osiguranja kao sastavni deo ugovora (uključivanje u ugovor i njihovo dejstvo);
 • Tumačenje ugovora;
 • Poslovna etika u osiguranju.

Predavač: Prof. dr Dragan Mrkšić.

Obuka je namenjena: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije.

Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci.

Kotizacija: 3.000,00 dinara po učesniku (bez PDV).

| PRIJAVA |