Analiza spoljnotrgovinskog poslovanja u 2015. godini

Print Friendly

U toku 2015. godine, privrednici koji posluju na području opština Kikinda, Novi Kneževac i Čoka, ostvarili su izvoz u vrednosti od 174.899.703 €.

49 privrednih društava i 13 radnji iz severnog Banata izvozili su u 43 države. Dominantno izvozno tržište je EU, ali naši privrednici imaju spoljnotrgovinske partnere i u Ruskoj federaciji, SAD, Panami, Brazilu, Australiji, Jordanu i dr. Izvoz 10.909,6 tona robe u Mađarsku vredan je 38,7 miliona evra, što je 23% od ukupne izvozne vrednosti, 6.847,8 tona u Nemačku 26,3 miliona evra (15%), 4.314,8 tona u Sloveniju 24,2 miliona evra (14%), 26.242,1 tona u Bosnu i Hercegovinu 15,9 miliona evra (9%), u Poljsku je izvezeno 2.461,2 tona robe u vrednosti od 15,6 miliona evra (9%)…

Proizvodi a.d. “Kikindski mlin” i a.d. “Banini”

U navedenom periodu, najveći severnobanatski izvoznici su d.o.o. “Le Belier“, Kikinda, proizvođač alumunijumskih odlivaka za automobilsku industriju i d.o.o. “Livnica Kikinda” – član “Cimos” grupe. Nakon vodećih slede:

Standardni “VMK” kontejneri d.o.o. “Šole”, Kikinda

Najviše deviza doneli su delovi za klipne motore; delovi i pribor za motorna vozila; kočnice i servo-kočnice; stezne čarape od sintetičkih vlakana; delovi pumpi, kompresora i dr. ventilacionih uređaja; keramički crep; čokoladni biskviti; delovi prikolica i nesamohodnih vozila; kukuruz; metanol (metilalkohol); duvan; brašno; menjači; kontejneri za čvrste materijale…

Brusilica za unutrašnje brušenje “MBU” d.o.o. “Grindex”, Kikinda

U 2015. godini, privrednici sa područja opštine Kikinda ostvarili su 91,8% od ukupnog severnobanatskog izvoza, tj. 160,5 miliona evra. Potom slede čokanska sa 7,6 miliona evra (4,4%) i novokneževačka privredna društva i radnje sa 6,8 miliona evra (3,8%).

Izvoz prema sektorima delatnosti izvoznika
Iznos (EUR) ↓ %
Prerađivačka industrija 170.518.965 98,04
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama 2.027.695 1,17
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila 1.372.363 0,79
Zdravstvena i socijalna zaštita 455.509
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti 254.464
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 246.757
Saobraćaj i skladištenje 23.062
Umetnost, zabava i rekreacija 552
Usluge smeštaja i ishrane 336
Ukupno 174.899.703 100,00

U 2015. godini, 75 privrednih društava i 10 radnji koji posluju na području severnog Banata, uvozili su iz 55 država. Prevashodno za nabavku sirovina u inostranstvu, najviše je potrošilo d.o.o. “Livnica Kikinda AI“, a za ovim severnobanatskim privrednim društvom slede d.o.o. “Le Belier“, d.o.o. “EMMEPI” (uvoz ženskih čarapa kao poluproizvoda), d.o.o. “Promedia“, a.d. “Aleva“, d.o.o. “Gigraphix“, Kikinda; d.o.o. “Autoflex-livnica“, Čoka; a.d. “Banini“, Kikinda; a.d. “Kikindski mlin” i dr.

“Free-tech” toneri koje proizvodi d.o.o. “Gigraphix” koriste se u skoro svim modelima štampača svetski poznatih proizvođača

Najviše deviza utrošeno je za nabavku legura i obradnih ostataka aluminijuma; nedovršenih kočnica, servo kočnica i delova za disk-kočnice; ženskih čarapa; delova za klipne motore; nelegiranog sirovog nikla; ferohroma; dijagnostičkih reagenasa, strugotine i opiljaka od gvožđa ili čelika…

d.o.o. “Promedia”, Kralja Petra I 114, Kikinda

Privrednici najveće severnobanatske opštine uvezli su robe i usluge vredne 62,2 miliona evra (što je 91,5% od ukupnog severnobanatskog uvoza), novokneževačke 3,7 miliona evra (5,4%), a čokanske 2,1 miliona evra (3,1%).

Uvoz prema sektorima delatnosti uvoznika
Iznos (EUR) ↓ %
Prerađivačka industrija 58.666.209 86,26
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila 5.001.629 7,35
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama 2.044.605 3,01
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1.112.801 1,64
Saobraćaj i skladištenje 594.471 0,87
Zdravstvena i socijalna zaštita 325.177 0,48
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti 98.886 0,15
Građevinarstvo 94.786 0,13
Ostale uslužne delatnosti 59.802 0,08
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti 11.182 0,02
Usluge smeštaja i ishrane 4.252 0,01
Obrazovanje 452
Umetnost, zabava i rekreacija 79
Informisanje i komunikacije 43
Ukupno 68.014.374 100,00

Privrednici iz opština Kikinda, Čoka i Novi Kneževac su i u 2015. godini ostvarili značajan suficit u poslovanju sa inostranstvom (106.885.329 evra), pošto su izvezli dobra vredna 174.899.703 evra, dok je uvoz bio 68.014.374 evra.