Analiza spoljnotrgovinskog poslovanja u toku prvih deset meseci 2015. godine

Print Friendly

U toku prvih deset meseci 2015. godine, privrednici koji posluju na području opština Kikinda, Novi Kneževac i Čoka, ostvarili su izvoz u vrednosti od 136.578.593 €.

44 privredna društva i 12 radnji iz severnog Banata izvozili su u 41 državu. Dominantno izvozno tržište je EU, ali naši privrednici imaju spoljnotrgovinske partnere i u Ruskoj federaciji, SAD, Panami, Brazilu, Australiji, Jordanu i dr. Izvoz 7.943 tone robe u Mađarsku vredan je 30,9 miliona evra, što je 24% od ukupne izvozne vrednosti, 3.634 tone u Sloveniju 20,1 miliona evra (15%), 5.513 tona u Nemačku 19,8 miliona evra (14%), 22.118 tona u Bosnu i Hercegovinu 13,4 miliona evra (10%), u Rumuniju je izvezeno 18.607 tona robe u vrednosti od 11,4 miliona evra (8%)…

a.d. “Banini”, Kikinda

U navedenom periodu, najveći severnobanatski izvoznici su d.o.o. “Le Belier“, Kikinda, proizvođač alumunijumskih odlivaka za automobilsku industriju i d.o.o. “Livnica Kikinda” – član “Cimos” grupe. Nakon vodećih slede proizvođač ženskih čarapa d.o.o. “EMMEPI”, Kikinda; a.d. “Banini“, Kikinda; a.d. “Kikindski mlin“, Kikinda; prehrambena industrija a.d. “Aleva” iz Novog Kneževca; a.d. “Toza Marković“, Kikinda; d.o.o. “Autoflex-livnica“, Čoka; a.d. “Duvanska industrija Čoka“, Čoka; d.o.o. “Gigraphix“, Kikinda; d.o.o. “Bell Chemicals“, Banatsko Veliko Selo; d.o.o. “Grindex“, Kikinda i dr.

Odlivci od nodularnog liva a.d. “Autoflex-livnica”, Čoka

Najviše deviza doneli su delovi i pribor za motorna vozila; delovi za klipne motore; kočnice i servo-kočnice; stezne čarape od sintetičkih vlakana; delovi pumpi, kompresora i dr. ventilacionih uređaja; keramički crep; kukuruz; čokoladni biskviti; brašno; delovi prikolica i nesamohodnih vozila; delovi karoserija; menjači; duvan; kontejneri za čvrste materijale…

Brusilica za unutrašnje brušenje “MBU” d.o.o. “Grindex”, Kikinda

U periodu prvih deset meseci 2015. godine, privrednici sa područja opštine Kikinda ostvarili su 91,6% od ukupnog severnobanatskog izvoza, tj. 125,2 miliona evra. Potom slede čokanska sa 5,8 miliona evra (4,3%) i novokneževačka privredna društva i radnje sa 5,5 miliona evra (4,1%).

Izvoz prema sektorima delatnosti izvoznika
Iznos (EUR) ↓ %
Prerađivačka industrija 132.857.686 97,28
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama 1.710.808 1,25
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila 1.162.271 0,85
Zdravstvena i socijalna zaštita 395.742 0,29
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti 240.999 0,18
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 187.689 0,14
Saobraćaj i skladištenje 23.062 0,01
Usluge smeštaja i ishrane 336
Ukupno 136.578.593 100,00

Tokom prvih deset meseci 2015. godine, 71 privredno društvo i 9 radnji koji posluju na području severnog Banata, uvozili su iz 55 država. Prevashodno za nabavku sirovina u inostranstvu, najviše je potrošilo d.o.o. “Livnica Kikinda AI“, a za ovim severnobanatskim privrednim društvom slede d.o.o. “Le Belier“, d.o.o. “EMMEPI” (uvoz ženskih čarapa kao poluproizvoda), d.o.o. “Promedia“, a.d. “Aleva“, d.o.o. “Gigraphix“, Kikinda; a.d. “Banini“, Kikinda; a.d. “Kikindski mlin” i dr.

“Free-tech” toneri koje proizvodi d.o.o. “Gigraphix” koriste se u skoro svim modelima štampača svetski poznatih proizvođača

Najviše deviza utrošeno je za nabavku legura i obradnih ostataka aluminijuma; nedovršenih kočnica, servo kočnica i delova za disk-kočnice; ženskih čarapa; delova za klipne motore; nelegiranog sirovog nikla; ferohroma; dijagnostičkih reagenasa, strugotine i opiljaka od gvožđa ili čelika…

d.o.o. “Promedia”, Kralja Petra I 114, Kikinda

Privrednici najveće severnobanatske opštine uvezli su robe i usluge vredne 51,5 miliona evra (što je 91,7% od ukupnog severnobanatskog uvoza), novokneževačke 3,1 miliona evra (5,6%), a čokanske 1,5 miliona evra (2,7%).

Uvoz prema sektorima delatnosti uvoznika
Iznos (EUR) ↓ %
Prerađivačka industrija 47.974.210 85,42
Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila 4.462.041 7,95
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama 1.581.186 2,82
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1.112.801 1,98
Saobraćaj i skladištenje 554.154 0,99
Zdravstvena i socijalna zaštita 286.388 0,51
Građevinarstvo 85.886 0,15
Ostale uslužne delatnosti 59.802 0,11
Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti 28.162 0,04
Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti 11.182 0,02
Usluge smeštaja i ishrane 4.252 0,01
Umetnost, zabava i rekreacija 79
Informisanje i komunikacije 43
Ukupno 56.160.186 100,00

Privrednici iz opština Kikinda, Čoka i Novi Kneževac i u prvih deset meseci 2015. godine ostvaruju značajan suficit u poslovanju sa inostranstvom (80.418.407 evra), pošto su izvezli dobra vredna 136.578.593 evra, dok je uvoz bio 56.160.186 evra.