Mesečna arhiva: April 2017

Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2017.годину

Циљ овог Конкурса је унапређење начина коришћења необрадивог пољопривредног земљишта у циљу унапређења рибарства на територији АП Војводине. Предмет конкурса је додела бесповратних средства за подизање нових и реконструкцију постојећих рибњака, на површини не мањој од 1 ха и не већој од 50 ха, који се налазе на територији АП Војводине. Под објектима, у смислу овог конкурса, подразумевају се искључиво […]

Detaljnije...

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за хладњаче, машине, опрему за прераду уљарица и сушаре за ароматично, зачинско и лековито биље у 2017. години

Циљ и предмет овог конкурса јесу подизање техничко-технолошке опремљености пољопривредних газдинстава, на основу доделе бесповратних средстава за: опремање хладњача мањег капацитета за сaкупљање и складиштење воћа и поврћа и припрему воћа и поврћа за тржиште, набавку машина за припрему, прање, полирање, чишћење, сортирање и паковање воћа и поврћа, набавку палета за складиштење производа, опремање сушара за ароматично, зачинско и лековито […]

Detaljnije...

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2017. години на територији АП Војводине

Предмет конкурса је додела средстава за суфинансирање трошкова увођењa и сертификацијe система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2017. години. Средстава по овом конкурсу додељују се за суфинансирање: трошкова израде елабората за добијање ознаке географског порекла и лабораторијских анализа које представљају део елабората за добијање ознаке географског порекла у 2017. години; трошкова контроле и сертификације […]

Detaljnije...

Панел дискусија: “Превентива у свињарству”

Позивамо Вас да присуствујете Панел дискусији: “Превентива у свињарству”, која се организује у Привредној комори Србије, ул. Теразије 23, Велика сала на другом спрату, 11. априла 2017. (регистрација учесника је у 09:30, почетак у 10:00 сати). У оквиру активности Удружења за сточарство и прераду сточарских производа, Сектора за пољопривреду Привредне коморе Србије, желимо да подстичемо стварање и унапређење привредног амбијента, […]

Detaljnije...
1 2