Arhiva kategorije: Neraspoređeno

Промоција програма финансијске помоћи привреди у оквиру кампање “Креирај живот” Развојне агенције Србије

Поштоване | Поштовани, Позивамо Вас да у четвртак, 20. априла 2017. године, са почетком у 11 сати, у просторијама Привредне коморе Србије – Регионалне привредне коморе Севернобанатског управног округа, на адреси: Трг српских добровољаца 48, Кикинда, присуствујете представљању програма помоћи микро, малим и средњим привредним друштвима, као и предузетницима, а које је током марта 2017. године расписала Развојна агенција Србије […]

Detaljnije...

Позив за учешће у Пословном форуму Република Србија – Република Белорусија

Привредна комора Србије, у сарадњи са Белоруском трговинско-индустријском комором, организује Пословни савет, Привредни форум и билатералне разговоре привредника, који ће бити одржани у просторијама Привредне коморе Србије (Ресавска 15, Сала 1), у уторак 18. априла 2017. године, са почетком у 10 часова. Позивамо Вас да присуствујете сусретима и активним учешћем дате допринос спровођењу заједничких пословних иницијатива. Prilozi: Списак привредне делегације […]

Detaljnije...

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2017.години

Циљ конкурса јесте интензивније коришћење постојећих земљишних ресурса у Аутономној покрајини Војводини у 2017. години. Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање конструкције за објекте заштићеног простора, вишегодишњих, вишеслојних фолија за покривање објеката заштићеног простора, фолија за сенчење и спречавање губитка топлоте, мрежа за сенчење објекта, система за наводњавање “кап по кап”, инструмената за мерење нивоа CO2, температуре супстрата […]

Detaljnije...

Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2017. години

Циљ Конкурса је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње на фармама у Аутономној покрајини Војводини у 2017. години. Предмет конкурса је додела бесповратних средстaва за суфинансирање: опремања говедарских фарми, опремања свињарских фарми, опремања овчарских фарми, опремања козарских фарми, опремања живинарских фарми, набавкe опреме за мужу, набавкe опреме за хлађење и складиштење млека, набавке опреме за изђубравање. За реализацију Конкурса за […]

Detaljnije...

Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2017.годину

Циљ овог Конкурса је унапређење начина коришћења необрадивог пољопривредног земљишта у циљу унапређења рибарства на територији АП Војводине. Предмет конкурса је додела бесповратних средства за подизање нових и реконструкцију постојећих рибњака, на површини не мањој од 1 ха и не већој од 50 ха, који се налазе на територији АП Војводине. Под објектима, у смислу овог конкурса, подразумевају се искључиво […]

Detaljnije...

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за хладњаче, машине, опрему за прераду уљарица и сушаре за ароматично, зачинско и лековито биље у 2017. години

Циљ и предмет овог конкурса јесу подизање техничко-технолошке опремљености пољопривредних газдинстава, на основу доделе бесповратних средстава за: опремање хладњача мањег капацитета за сaкупљање и складиштење воћа и поврћа и припрему воћа и поврћа за тржиште, набавку машина за припрему, прање, полирање, чишћење, сортирање и паковање воћа и поврћа, набавку палета за складиштење производа, опремање сушара за ароматично, зачинско и лековито […]

Detaljnije...
1 2 3 4 5 26